За детския кът fabelino™


Какво е fabelino™Детският кът fabelino™ е индивидуално пространствено решение за свободните търговски площи, композирано от един или няколко детски киди райдс и мини-карусели.

Детският кът fabelino™ е атракцията за привличане на семейства с деца от 2 до 10 години. Един киди райдс представлява детски кът в най-малкия му вид, но поставен правилно в пространството е също така ефикасен, както и в голям вид - например подиуми с един или два киди райдс и мини-карусел. Разгледайте Галерията с детски кътове fabelino™.

Как работи fabelino™

Детският кът fabelino™ се проектира и създава от FABEL® специално за Вас. Всеки детски кът е уникален и неповторим. Композиран е от един или няколко продукта: детски киди райдс и мини-карусел, разположени върху подиум.

Всеки продукт е снабден с електронен монетен апарат. Когато детето стъпи върху подиума и избере продукта, на който иска да се качи, избира се режим на работа на продукта – една или три игри, пускат се необходимите монети в монетния апарат и играта започва.

След изтичане на времето за избрания режим, играта завършва и продуктът заема хоризонтално положение. Електрониката е програмирана така, че играта да бъде “тиха”, без да вдига шум и да не обезпокоява Вашите клиенти и служителите Ви.

Характеристики на детския кът fabelino™:

  • Размери на подиумите: 2.20 x 2.20 m, 2.20 x 5.00 m
  • Захранващо напрежение: 220V, 50 MHz
  • Консумирана мощност на продуктите: 0, 075 (0,45) kVA
  • Електронен монетния апарат: Приема монети от 0.50 и 1 лев, евро и жетони.
  • Стандарт за безопасност: Всеки продукт преминава изпитания за електрическа безопасност, съобразени със CE стандартите.
  • Стандарт за качество: ISO 9001.